Guldmedalj för utmärkt mjölk

Christer Carlén och Karin Einarsdotter Carlén från Degerfors får Svensk Mjölks Guldmedalj, för att de levererat mjölk av bästa kvalitet i 23 års tid. Den 18 februari får de ta emot medaljen av kungen vid en ceremoni i Stockholm.