Hotell planeras

Byggföretaget Skanska och Capona AB vill nu bygga hotell på gamla slakteritomten i Visby, alltså i kvarteret Fiskmåsen.
I skrivelsen till Kommunen påpekar Skanska att hotellet skall anpassas till det behov som uppstår när Kongresshallen på hamnen är klar - och företaget vill nu tillsammans med kommunen få fart på det så kallade planarbetet. Hotellet planeras att byggas på södra delen av slakterietomten där Toms garage finns idag och beräknat markområde ligger på mellan 3000 och 5000 kvadratmeter.