Linköping

Konsumtion skapar vattenbrist

Konsumtionen av importerade varor, speciellt livsmedel, till västvärlden riskerar att ställa hundratals miljoner människor utan tillräckliga mängder färskvatten i framtiden. Det konstaterar Jan Lundqvist, professor vid Tema vatten på Linköpings universitet som studerar vattenhushållningsfrågor.

Det går åt stora mängder vatten för att framställa exempelvis kött, grönsaker och frukt, vilket ställer till med stora problem i de länder där man redan idag har ont om vatten.

I genomsnitt går det åt 5000 liter vatten per dag för att framställa mat för en person i Sverige. Då har forskarna räknat med hela kedjan från bevattning av grödor, avdunstning till atmosfären och dricksvatten till djur, men även det vatten som gått åt för att få fram fodret till djur som vi äter. Lägger man till de stora vattenmängder som går åt för att exempelvis tillverka kläder blir summan ännu högre.

Enligt forskarna finns det alltså en direkt koppling mellan vår konsumtion av importerade varor och vattentillgången i länder som redan idag har ont om sötvatten. Flera floder är idag uttorkade och når inte fram till sin slutstation vilket får stora konsekvenser för djur och växter i området och för de människor som bor där.

En rapport från miljövårdsberedningen visar att de länder som idag gör av med betydligt mindre vatten per person kommer att öka sin vattenkonsumtion i samband med att levnadsstandarden ökar. Det är då som de verkliga problemen kommer, menar Jan Lundqvist:

– Ungefär 1,4 miljarder människor eller 15 procent av världens befolkning bor i flodområden där allt vatten redan är utnyttjat.

Jan Lundqvist tror att vi kommer att bli tvungna att hushålla bättre med livsmedelsresurserna i framtiden och inte bara fokusera på att producera mer livsmedel:

– Att slänga så mycket mat som matbutiker och hushåll gör idag rimmar inte med begränsade resurser på jorden, säger Lundqvist.

Pelle Zettersten
pelle.zettersten@sr.se