Östersund

Föräldrar protesterar mot dålig skolmiljö

Dålig belysning, lyhört och slitna lokaler - nu protesterar föräldrarådet på Fagervallsskolan i Östersund mot den dåliga arbetsmiljön för både elever och lärare.

Föräldrarna kräver att kommunen rustar upp skolan och arbetsmiljöombudet har fått i uppdrag att göra en anmälan till arbetsmiljöverket.