Prästgårdar säljs i rask takt

Prästgårdarna i Karlstads stift har halverats sedan 2002, från 64 till 32 stycken tjänstebostäder.

Kyrkans Tidning berättar om utvecklingen bland stiften sedan staten och kyrkan skiljdes åt. Ett kulturarv skingras allt mer - och ekonomiska skäl är en av orsakerna, prästgårdarna är ofta stora och dyra i uppvärmning och underhåll. Också sammanslagningar av församlingar ligger bakom.