Svenska kyrkan har sålt hälften av prästgårdarna

Sedan staten och kyrkan skiljdes åt år 2 000 har landets prästgårdar sålts i rasande takt och med dem skingras också ett kulturarv.

En enkät bland 238 församlingar och samfälligheter i Svenska kyrkan visar att antalet tjänstebostäder mer än halverats till dagens knappt 600, skriver Kyrkans Tidning.

I Göteborg har 42 procent av gårdarna sålts.

Här har Svenska kyrkan endast 75 prästgårdar kvar i sin ägo.

Prästgårdarna anses ofta vara för stora och för dyra i uppvärmning och underhåll . Församlingen kan inte heller ta betalt för mer än hundra kvadratmeter från prästfamiljen.