Drake på väg över Atlanten spar bränsle

För första gången är ett lastfartyg draget av en drake på väg över Atlanten. Draken är 160 kvadratmeter stor, den är fäst i en 300 meter lång vajer och hjälper till att dra ett fraktfartyg på omkring 10 000 ton.

Huvudjobbet görs av skeppets dieselmotorer, men tack vare draken så minskar bränsleförbrukningen med runt 20%, enligt Ny Teknik. 

Poängen med att använda drake istället för segel är att vindstyrkan på några hundra meters höjd kan vara den dubbla jämfört med vid havsytan.