Varberg

Lejonkulan ska undersökas

Ännu ett markområde vid Varbergs fästning ska undersökas närmare av arkeologer.

Länsstyrelsen har lämnat tillstånd till en arkeologisk förundersökning som skall utföras av Kulturmiljö Halland vid den så kallade Lejonkulan.

Lejonkulan var under fästningsepoken en avgränsad gård men hur den såg ut eller brukades är inte känt.

Att marken ska undersökas nu beror på att en ny köksbyggnad planeras att byggas där i samband med att restaurangen på fästningen ska flyttas.