Forskare om Östersjötorsken

Fiskestopp kan dubblera torskfångsten

Ett torskfiskestopp i Östersjön under några år, för att ge torskbeståndet en chans att återhämta sig skulle kunna fördubbla fångsterna.

Henrik Österblom som är doktor i marinekologi tycker att yrkesfiskarna borde kompenseras ekonomiskt under tiden, med ett riktat stödsystem för alla östersjöländer.

Problemet med fångstkvoterna är enligt Henrik Österblom, att östersjöländerna inte lyckas enas om rimliga kvoter. Istället fiskas mer torsk än yrkesfiskarna själva vill.

Eftersom det finns mycket näring i Östtersjön skulle torskbeståndet snabbt växa till sig på bara några år om det blev ett fiskestopp. Och på sikt skulle yrkesfiskarna kunna ta upp dubbelt så mycket torsk som idag utan att hota beståndet.