Landskrona

Nej till att mellanlagra BT Kemi-jord

Miljönämnden i Landskrona kommer troligen att säga nej till att de förorenade jordmassorna från BT Kemi mellanlagras i Landskrona hamn innan de skickas till Holland.
Turerna runt jordmassorna har varit många. Skanska, som är huvudentreprenör, får svårt att hinna med innan avtalet går ut.

Det är länsstyrelsen som bestämmer men Landskrona kommun är remissinstans - och miljöcheferna där har nu avrått från mellanlagring.

De anser att det vore bättre om man i stället använder slutna containrar för att frakta jorden.