Skövde

Kortare operationsköer för feta

Köerna till överviktsoperationer i Skövde har minskat betydligt de senaste åren vilket gör att många patienter snabbt kan komma till operationsbordet.
Men det finns nackdelar med kortare köer.
- Det kan vara svårt för patienterna att hinna förbereda sig mentalt, säger Överläkaren Anders Kylebäck vid kirurgkliniken.

På Kärnsjukhuset görs drygt 130 bypassoperationer mot övervikt varje år. För några år sedan var det flera års kö, men med dagens enklare titthålskirurgi är väntetiden runt ett halvår.

- Vi har haft patienter som exempelvis fått återbudstider och därmed fått komma intill på ett par månader och de säger ofta att de gått för fort, säger Anders Kylebäck.

Därför försöker sjukhuset att unvika snabbare handläggning än tre månader.

Eva-Lotta Tropp Svensson från Hällekis som drabbades av svåra komplikationer efter en överviktsoperation, och som just tycker att det förberedelsetiden var för kort.

Hon tycker också att sjukvården borde förbereda de anhöriga bättre på hur besvärligt det kan bli. Men det håller inte Anders Kylebäck med om.

- Vi är noga med att informera patienterna innan om riskerna, både de fysiska och förändringen av levnadsvanor och anhöriga är välkomna vid de tillfällerna om patienten vill.