NS till Island

Det gotländska sångsällskapet NS och manskören Mariehamns-kvartetten från Åland har startat ett nära samarbete.
I höst kommer körerna bland annat att resa på turne tillsammans till Island, Dagö, Ösel, Rygen och Öland. Dessutom planerar man en vartannat år återkommande nordisk manskörfestival på Åland och Gotland. På så sätt vill man förstärka Ålands och Gotlands plats på den nordiska kartan och bli musikaliska och kulturella ambassadörer. Projektet - med nyskriven musik, nya sånghäften, CD och video - beräknas kosta cirka två miljoner kronor och nu vill NS ha ett bidrag från Gotlands kommun på minst 50 000 kronor