Plats för permanenthus i Ihre

Att kommunen drar vatten och avlopp till området kring Ireviken i Hangvar kommer att göra att fler vill bosätta sig där permanent.

Därför har stadsarkitektkontoret tagit fram ett förslag på ett planprogram för hur Ireviksområdet ska kunna utvecklas.

Av planprogrammet framgår bland annat att ett 10-tal tomter fortfarande är obebyggda och att det finns möjlighet till ytterligare 35 fritidshustomter.

Nu ska förslaget ut på samråd.