Kalmar län

Prästgårdar säljs av i snabb takt

Sedan staten och kyrkan skiljdes åt har landets prästgårdar sålts i rasande takt. Det visar en undersökning som Kyrkans Tidning gjort.

I Linköpings stift har antalet tjänstebostäder mer än halverats. År 2002 fanns 58 tjänstebostäder i stiftet, i år finns bara 26 kvar.

Oftast är det ekonomiska orsaker till att stiften säljer prästgårdarna. Husen är ofta stora och dyra i uppvärmning och underhåll, samtidigt som församlingen som arbetsgivare inte får ta betalt för mer än 100 kvadratmeter av den anställde.

Dessutom är prästgårdar också objekt som församlingarna lättast kan sälja på den öppna marknaden.