Mäklare som inte håller måttet kan anmälas till Fastighetsmäklarnämnden

Var tionde köpare av bostäder är missnöjd med sin mäklare, men få anmäler det.

Missnöjet är störst när det gäller budgivningen och informationen från mäklarna.

Ändå anmäler endast en procent sin mäklare till någon instans - för de flesta vet inte vart de ska vända sig med klagomålen, skriver Svenska Dagbladet.

Man ska vända sig till Fastighetsmäklarnämnden FMN.

Det är det mycket anonyma FMN som gjort enkätundersökningen med cirka tusen bostadskonsumenter.

Enligt ett nytt förslag till fastighetsmäklarlag ska alltid ett bedömt marknadsvärde anges i prospektet och namn och telefonnummer på budgivare listas och spridas till de inblandade efter affär.