jönköping

Bildelar kan ge Jönköping värme

Trots att politikerna kommit överrens om att kraftvärmeverket i Jönköping ska eldas med miljövänligt biobränsle när det byggs ut, utreder nu Jönköpings energi om det går att elda med gamla bildelar som innehåller giftiga plaster.

Biobränslet riskerar att bli för dyrt och därför behövs andra bränslen, menar Håkan Stigmarker som är vd för Jönköpings energi.

- Vi ser oroväckande tendenser på att priset på biobränsle skjuter i höjden.

Bara knappt två år efter invigningen av kraftvärmeverket vid Torsvik söder om Jönköping, planerar Jönköpings energi redan för en utbyggnad. Det måste eldas mer i kraftvärmeverket för att man ska klara att förse ett växande Jönköping med fjärrvärme, helst inom fem år. För att hinna det måste de redan i år bestämma sig för vad man ska elda med.

I dag eldar de sopor, men för att inte bli för beroende av en sorts bränsle, vill de pröva något annat när man bygger ut. De fyra borgerliga partierna och miljöpartiet, som nu styr i Jönköping, har skrivit in i sin överrenskommelse efter valet att kraftvärmeverket SKA eldas med biobränsle. Men trots det utreder nu Jönköpings energi, vid sidan av biobränslespåret, att även elda med avfall från industrin. Exempelvis kan gamla plastpaneler och inredningsdetaljer från skrotade bilar komma i fråga.

Trots den politiska överrenskommelsen driver de nu en utredning om att elda bilavfall, berättar vd Håkan Stigmarker.

Samverkanspartierna i Jönköpnig står i dag fast vid överrenskommelsen att kraftävrmeverket ska eldas med biobränsle och miljöopartiets gruppledare Birgit Sievers är skeptisk till att elda gamla bildelar.

- Det här är inte långsiktigt hållbart. Vi bränner upp plasten och plast växer inte på några träd.

Peter Jernberg
peter.jernberg@sr.se