Museichef mörkade misstag

Länsmuseichef Tullan Gunér vill ha 75 000 i bidrag för ett dokument som inte ska visas.

Det 350 år gamla fredstraktatet då Blekinge blev svenskt blir kvar hos Riksantikvarieämbetet.  

Länets museibesökare kommer att få nöja sig med en bilaga till originalavtalet.  

Enligt Blekinge Läns Tidning upptäcktes misstaget redan i höstas av museipersonalen men påpekandet har ännu inte lett fram till något offentligt förtydligande.   

Museichefen måste nu skriva om bidragsansökan, annars blir det inga pengar från Region Blekinge.