Dåliga vägar i norr

Säkerheten är undermålig på nästan hälften av landets mest trafikerade vägar, enligt Motormännens Riksförbund. Sämst vägar finns i den norra delen av landet.

Flest underkända vägavsnitt finns inom den norra delen av landet. 73,5 procent av vägarna håller inte måttet. Av drygt 234 mil inspekterad väg är 172 mil underkända. Bäst är vägarna i Stockholm och Skåne.