"Högskoleministern tar inte situationen på allvar"

Nu reagerar Universitetslärarfacket mot högskoleminister Lars Leijonborgs uttalande om vem som ska ordna fler lärarledda lektionstimmar på svenska lärosäten.

Att de fem-sex undervisningstimmar i veckan som många studenter har är för lite, ja det har nu studentkårer, en rektor, universitetskanslern, oppositionen och ansvarige ministern Lars Leijonborg konstaterat i Vetenskapsradions sändningar.

Men Leijonborg lade igår en del av ansvaret på högskolorna och det visar att han inte tar hotet på allvar. Det menar Sveriges Universitetslärarförbund, där Christoph Bargholtz är ordförande.

– Den minskning som vi har i resurser per student har ju pågått sedan mitten av nittiotalet, och de vinster som kunnat göras genom att förbättra och effektivisera, de är gjorda för länge sedan. Idag står valet mellan att minska antalet studenter eller att tillskjuta större resurser, säger Christoph Bargholtz, förbundsordförande för Sveriges Universitetslärarförbund.