NT vill sända mer TV

Norrköpings Tidningar söker nu tillstånd för att få sända tv i det digitala marknätet över hela länet. NT-koncernen har sökt två tillstånd. Det ena gäller Norrköping lokalt och det andra Linköping, Motala, Vadstena och Kisa.

Sammanlagt har ett 90-tal ansökningar om nya sändningstillstånd kommit in till Radio- och TV-verket. De ska nu behandlas och i slutet av mars räknar verket med att meddela de nya tillstånden.