Ingen vill sända lokal-tv på ön

Nästan 90 ansökningar har kommit in till Radio- och TV-verket från kanaler som vill sända i det digitala marknätet. Men inte någon av ansökningarna gäller Gotland, däremot vill Norrköpings Tidningar sända digitalt i Östergötland.

Björn Jacobsson som är koncernchef för Norrköpings Tidningar säger att de tillsammans med Kanal Lokal undersökt möjligheterna till lokal tv på Gotland, men kommit fram till att ön är för liten för att bära en egen lokal-tv station.

Möjligheterna till intäkter från abonnemang, reklam och sponsorer på Gotland är för små och det gör att det inte går att få en vettig kvalitet, säger Björn Jacobsson.