Lillhärdal

- Vindkraften hotar jakten

Vindkraft eller inte vindkraft -  på torsdagkvällen var det absolut fullspikat i Folkets Hus i Lillhärdal, när Rabbalshede Kraft AB informerade om sina planer på en vindkraftpark med hela 90 vindsnurror.

Engagemanget bland ortsborna är starkt - för eller emot. 

- Vindkraften förstör jakten, befarade en del mötesdeltagare medan andra lovordade att trakten kan bli delaktiga i produktionen av vad de uppfattar som miljömässigt bra elproduktion.