Varberg

Viskan får rensas av markägare

Ett antal markägare längs  Viskan får rätt att rensa ån för att skydda sig mot översvämningar som sker vid upprepade tillfällen.

Länsstyrelserna i Halland och Västra Götaland ville förbjuda upprensning av Viskan eftersom markägarna under många år inte utnyttjat en gammal rätt att göra det. Översvämningsområdena har med tiden blivit viktiga att bevara ur naturvårdssynpunkt, menar man.

Men nu säger miljödomstolen att det så kallade sänkningsföretaget är att betrakta som aktivt, och markägarna kan utnyttja sin gamla rätt att rensa Viskan, berättar tidningen Land.