Cementa bränner gummi

Miljödomstolen har nu beslutat att Cementa i Slite får fortsätta bränna gummi och plast under förutsättning att vissa gränsvärden inte överskrids. Hittills har gränsvärdena för utsläpp av kvicksilver överskridits, men Cementa har nu förselagit gränsvärden som både Gotlands kommun, länsstyrelsen, naturvårdsverket och representanter för de boende accepterat.