SKÅNE

Försäkringskassan för långsam

Justitieombudsmannen JO riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassans länskontor i Skåne för dåliga kunskaper om tryckfrihetsförordningen och allmänna handlingars offentlighet. Bland annat tog det för lång tid att lämna ut handlingar till en anställd.

JO-kritiken gäller ett ärende där en anställd begärde att få ut ansökningshandlingarna till nya tjänster inom Försäkringskassan.

Den 25 jauari i fjor begärde den anställde att få ut alla ansökningshandlingar som kommit i in till de tjänster som utannonserats till ett projekt inom Försäkringskassan.

Det första beskedet var att han kunde få veta namnen men inte ta del av deras personliga ansökningshandlingar av respekt för de sökande.

Men den anställde stod fast vid sitt krav och det följde en skriftväxling via mejl med den ansvariga tjänstemannen. Hon frågade också vad han skulle ha handlingarna till.

Nästan en hel vecka senare fick tjänstemannen veta från högre ort att hon inte kunde neka att lämna ut handlingarna.

Men sedan hade hon så mycket att göra med tjänsteresor och anställningsintervjuer att hon inte kunde lämna ut handlingarna förrän två veckor senare.

JO konstaterar nu att det tog alldeles för lång tid att lämna ut handlingarna - det är inte acceptabelt att skylla på en pressad arbetssituation.

Försäkringskassan har också brutit mot de så kallade efterforskningsförbudet när man frågade om vad den anställde skulle ha handlingarna till.

Slutligen diarieförde man inte de mejl som skickades i ärendet förrän i mitten av mars.