Jätteträd kan importeras till Sverige

Stora och snabbväxande barrträd från Nordamerika kan snart bli en vanlig syn i de svenska skogarna, som hittills mest bestått av svensk gran och tall.

Skogsforskare föreslår nu att Sverige ska importera två träd, som gynnas av ett varmare klimat, och kan bli mer än dubbelt så höga som vanlig gran och tall.

-Vi har ganska få lämpliga barrträdsarter att plantera i södra Sverige, så vi är väl betjänta av ett par arter till, säger Bo Karlsson på det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, Skogsforsk.

Det finns många olika sorters jätteträd i de västra delarna av Nordamerika, bland dem Sitka- och Douglasgran, som båda kan bli uppemot 80 meter höga. Nu vill skogsforskaren Bo Karlsson att skogsbruket satsar på de här träden.

I Sverige kommer de inte bli lika höga som i Nordamerika, men de kommer att växa betydligt snabbare än svensk gran.

-De siffror som finns på Sitkagran talar för att vi kan öka skogsproduktionen med cirka 30 procent. Douglasgran växer också bättre än vanlig gran, speciellt om man kör lite längre omloppstider. Den har en mer uthållig tillväxt än vanlig gran, säger Bo Karlsson.

Ju varmare klimat vi får i Sverige, desto bättre blir det för de här två Nordamerikanska träden. Sitkagranen är dessutom mer stormtålig än vår vanliga gran, men båda är känsliga för frost och bör planteras under en skyddande björkskärm. Det är en skogsbruksmetod som de senaste 30 åren har introducerats och utvecklats i Kronobergs län.

-Douglasgranen passar alldeles utmärkt att planteras under skärm, och kanske till och med ska planteras under skärm. Den är känslig för vårvintertorkan, när man har klara och kalla dagar i april månad och marken kanske är frusen. Men framförallt ska man nog tänka på att man har bra klimatlägen om man vill plantera de här två trädslagen idag, säger Bo Karlsson på Skogsforsk.

Tomas Lindberg
tomas.lindberg@sr.se