högbo

Cancerforskning i fokus i Högbo

Kronisk leukumi behöver inte längre vara den fruktade sjukdom som den var för tio år sedan. Det berättar läkare Annika Othzén, som deltar i en hematologkonferens som pågår i Högbo under fredagen.

Forskningen kring blodsjukdomar har gjort stora framsteg under de senaste tio åren. Något som deltagarna på hematologkonferensen i Högbo fick ta del av under fredagen.

Hematologi är läran om blodets sammansättning och dess sjukdomar. Som till exempel cancersjukdomen leukumi och myelom, som är en blodsjukdom som påverkar skelettet.

Nu för tiden kan man hejda kronisk myeloisk leukumi med en tablett, förr krävdes en benmärgstranplantation från en nära anhörig. Den akuta leukumin, som är en svårare form av leukumi, är dock svårare att komma till rätta med.

Men de nya läkemedlen är också dyra - en behandling kan kosta miljontals kronor.

Men det viktiga budskapet, enligt Annika Othzén som är läkare vid hematologen i Gävle, är dock att leukumi inte behöver vara en så skräckinjagande sjukdom som den var för låt säga tio år sedan.