Katrineholm

Ny myndighet kan etableras

Det kan komma att etableras ännu en central statlig myndighet i Sörmland. Katrineholms kommun vill att den nya myndigheten för tillsyn och effektivitetsgranskning av socialförsäkringen ska placeras i kommunen.

Kommunen menar att det finns lämpliga kontorslokaler hos en privat fastighetsägare i kommunen, och man vill träffa socialminister Göran Hägglund för att närmare utveckla fördelarna med att myndigheten placeras i Katrineholm.

Sedan tidigare finns tre centrala statliga myndigheter i Sörmland: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, i Katrineholm, Energimyndigheten i Eskilstuna och Lotteriinspektionen i Strängnäs.