Sisu-nyheter på svenska vecka 6: Sabuni vill stödja minoriteter i lag

Ämnen den här veckan:
Minoritetsministern vill stödja minoriteter i lag. Sverige kritiseras igen av Europarådet. De nationella minoriteternas hälsa ska utredas. Kulturrådet delade ut minoritetsanslag - mindre pengar att disponera fritt.

Sabuni vill stödja minoriteter i lag

Minoritetsminister Nyamko Sabuni vill genom lagstiftning garantera minoriteterna bättre möjlighet att påverka myndighetsbeslut. Sabuni sa i programmet P4 Extra i veckan att dialogen mellan minoriteter och kommuner inte fungerar för tillfället.

Trots att Europarådets minoritetskonvention förutsätter att minoriteterna får påverka beslut som rör dem, visar regeringens undersökning att närmare 40 procent av Sveriges kommuner aldrig kontaktar de nationella minoriteterna när beslut fattas. Sabuni vill nu att det här rättas till och kan då tänka sig att lagstifta i frågan.
(SR Sisuradio/Kaisa Vuonokari)

--

Sverige får reprimand av Europarådet

Sverige kritiseras igen av Europarådet för bristande åtgärder för de nationella minoriteterna. I en ny rapport konstaterar Europarådet att Sverige fortfarande inte har rättat till de omfattande bristerna i undervisning på minoritetsspråken och i minoritetsspråken, som Europarådet påpekade i sin förra granskning. Europarådet kritiserar sättet som undervisningen anordnats på och uttrycker sitt missnöje för att den lagstadgade rätten att använda minoritetesspråket endast gäller i några kommuner i norra Sverige.
(SR Sisuradio/Kaisa Vuonokari)

--

Minoriteters hälsa ska utredas

Folkhälsominister Maria Larsson vill ha en större kartläggning av hälsotillståndet bland landets nationella minoriteter, berättar hon i en intervju för SR Sisuradio. Bakgrunden är flera rapporter som talar om bland annat hög självmordsrisk bland samer och bland sverigefinnar. Bland första generationens sverigefinnar är risken att insjukna i schizofreni två och en halv gånger större än bland befolkningen i allmänhet. Vilka åtgärder som kan vara aktuella vill folkhälsominister Maria Larsson inte spekulera i i nuläget. Kartläggningen av minoriteternas hälsotillstånd ska göras av Folkhälsoinstitutet i samarbete med Socialstyrelsen och representanter för de nationella minoriteterna.
(SR Sisuradio/Pasi Myöhänen)

--

Kulturrådet delade ut minoritetsanslag

Statens kulturråd har delat ut en del av anslagen till minoritetskultur för 2008. Nytt för i år är att kulturrådet först beslutat enbart om de anslag som reglerats i kulturrådets regleringsbrev från staten. Enligt regleringsbrevet ska kulturrådet stöda sverigefinsk och tornedalsfinsk teaterverksamhet samt Finlandsinstitutets bibliotek. Nytt för i år är att även stöd till det judiska biblioteket tas upp i regleringsbrevet. Resten av pengarna som delas ut till fristående projekt kommer att beslutas om under våren, men klart är att med fler reglerade stora stödtagare blir det mindre pengar kvar till andra mindre projekt.
(SR Sisuradio/Pasi Myöhänen)

--

Redaktör Niki Bergman
niki.bergman@sr.se

Journalismimme perustana on uskottavuus ja puolueettomuus. Sveriges Radio on riippumaton poliittisista, uskonnollisista, taloudellisista, julkisista ja yksityisistä intresseistä.
Lue lisää toimintatavoistamme.