Barnomsorgen i Mark

Tyst om problemen i Mark

Kvaliteten sjunker inom barnomsorgen i Mark - det har nyheterna tidigare berättat.

Men, Marks toppolitiker Barbro Pettersson vill eller kan inte svara på kritiken.

Att kvaliteten sjunker inom barnomsorgen i Mark går rakt mot mot fullmäktiges tidigare beslut om att kvaliteten ska bibehållas, eller rent av höjas.

En av dem som ska se till att barnomsorgen INTE försämras är Barbro Pettersson, som bland annat sitter i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.

– ...Naturligtvis vill vi satsa på barn och ungdomar. Jag tycker att så fort vi får signaler så försöker vi faktiskt tillgodose det, säger Barbro Pettersson.

Men som nyheterna tidigare berättat ökar barngrupperna, dock utan att fler pengar skjuts till. I och med det minskar personaltätheten och kvaliteten på omsorgen fortsätta att sjunka 2008. 

Barbro Pettersson vill inte svara på om hon visste om att barnomsorgen blir sämre i år jämfört med tidigare.

Läs mer: