gävle

Telia skär ner - även i Gävle?

Under fredagen har det aviserats stora nedskärningar inom Telia Sonera, trots att bokslutet visar på en vinst före skatt på nära 5,8 miljarder kronor. Och även anställda i Gävle kan drabbas.

Där arbetar ett hundratal personer inom koncernen, och Tommy Jakobsson som sitter i Sekos klubbstyrelse ser det som sannolikt att det blir nedskärningar också i Gävle.

Totalt innebär Telia Soneras sparåtgärder att 2 900 anställda kommer att få gå, varav två tredjedelar av dem i Sverige.