Värnamo

Överskott för Värnamo sjukvårdsområde

Det ekonomiska överskottet för Värnamo sjukvårdsområde för förra året slutar på drygt 22 miljoner kronor. Det är två procent bättre än vad man budgeterat för skriver Landstinget i ett pressmeddelande.

Överskottet betyder att Värnamo sjukvårdsområde kan täcka förra årets underskott och det finns en stabil grund att stå på för 2008 enligt sjukvårdsdirektör Ann-Christine Johansson.

Ett tillägg på 13 miljoner från landstinget och intäkter till kvinnokliniken för förlossningar från Ljungby och planerad kejsarsnitt från Västra Götaland är några saker som förklarar det goda resultatet enligt henne.