Landstingets sparförslag klart

Nu är förslagen till neddragningar på nära 90 miljoner inom sjukvården i länet klara. Förslagen är i stort sett kända sedan tidigare, och det har inte blivit så många förändringar när de nu utarbetats mer i detalj.

En vårdavdelning på kirurgkliniken och en på kvinnokliniken i Västerås läggs ner, och fortfarande sker en stor del av neddragningarna i Köping, stängning av nattakuten och flytt av dialysavdelningen till Västerås. Och det är den besparing landstingsdirektören Rolf Forsström tror kan bli mest kännbar för patienterna.

En nedläggning av datortomografin i Sala och Fagersta kommer alltså att betyda resor in till Västerås för många patienter, och i förslaget står att det framför allt påverkar de äldsta och sjukaste patienterna negativt.

En förändring mot tidigare förslag är, som vi rapporterat om tidigare, att vårdentralerna i Virsbo och Skultuna blir kvar, i Skultuna som en satellitmottagning.