Boxholm

Skogsägare kritiska till Banverket

Banverket håller på att förhandla med markägare i länet om att gå in och avverka skog på deras mark. Den trädfria zonen längs rälsen ska breddas.

Men många markägare är kritiska till de villkor som den statliga myndigheten erbjuder.

– Man utgår ju från statliga normer och tidigare har de varit ljusår från marknadsvärdet. Sen vet vi inte det framtida värdet på våra fastigheter för det har ju rusat i höjden, säger Ola Wretemark i Strålsnäs utanför Boxholm.

Bättre på att hålla tidtabellen
450 mil järnväg i Sverige ska få en dubbelt så bred trädfri zon. Ola Wretemark och andra skogsägare förväntas via servitut ge Banverket tillstånd att avverka skog på delar av sina marker som går längs järnvägen.

Rälsen ska säkras bättre från nedfallande träd så att tågen kan hålla tidtabellen bättre, även vid oväder. Något som Ola Wretemark i och för sig har förståelse för.

– Vi har alla sett flygbilder hur det sett ut längs järnvägarna. Det är bara det att det måsta skötas på ett ansvarfullt sätt.

Litar du inte på att det sköts på rätt sätt?
– Tyvärr har jag personligen dålig erfarenhet av myndigheter och särskilt Banverket.

På Banverket är man medveten om kritiken runt ersättningen men försvarar sin policy.

– Man ska ha samma ekonomiska situation efter som innan intrånget, säger Daniel Nilsson lantmätare på Banverket.

Raina Medelius
raina.medelius@sr.se

Läs också: