Studenter har dålig koll på politiker

Akademiska studier tycks inte vara någon garanti för allmänbildning. Högskolestudenter har i alla fall sämre koll än befolkningen i stort på politiker och samhällsfrågor.

Inte heller är det bättre ställt med deras kunskaper än hos jämnåriga icke-studerande.

Tidningen Studentliv har tagit del av statistik från valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet. Den visar att endast varannan student i samband med valet 2006 kunde ringa in att Bosse Ringholm är socialdemokrat, jämfört med 84 procent i befolkningen i stort. Studenterna hade också något sämre resultat på sakkunskapsfrågor, som till exempel om Spanien är med i EU, jämfört med hela befolkningen.

Enligt forskarna vid Göteborgs universitet ökar kunskapen med åldern. Bara två procent mellan 18 och 21 år och elva procent av 22-30-åringarna anses ha god politisk kunskap, jämfört med 51 procent av 71-80-åringarna. Varannan som börjar läsa vid högskola kommer mer eller mindre direkt från gymnasieskolan och är alltså i 20-årsåldern.

-När du är ung, inte har kommit i kontakt med så många samhällsinstitutioner och inte läst så många tidningar, då vet du inte vem Bosse Ringholm är, säger docent Henrik Oscarsson, en av de ansvariga för valforskningsprogrammet, till Studentliv.

TT