Surahammar

Suradagarna fortsätter, men med ny inriktning

Evenemanget Suradagarna i Surahammar verkar fortsätta, men i ny skepnad. Tidigare har det funnits diskussioner att lägga ner evenemanget, bland annat för att näringslivet visat dåligt intresse.

Nu finns ett förslag om att evenemanget ska rikta sig till barn- och ungdomar istället för som tidigare mest till vuxna.

Kommunen skriver att förändringen inte sker för att spara pengar, utan bland annat för att bättre följa kommunens drogpolitiska program, som säger att kommunen inte ska medverka i evenemang med alkoholförtäring.

Förslaget ska diskuteras av Barn- och bildningsnämnden nästa vecka.