Minskad kostnad för sjukpenning

Statens kostnad för sjukpenning har sjunkit dramatiskt i Kronobergs län.

På två år har kostnaden för försäkringskassan minskat med nästan 100 miljoner kronor eller 17 procent. Den största förändringen kom mellan 2006 och 2007, då kostnaden sjönk med 80 miljoner kronor.

Också antalet personer som får sjukpenning minskar snabbt, från närmare 5 000 för två år sedan till under fyratusen förra året.