Träsatsning ger jobb

Ökad förädling av svensk skogsråvara ska ge fler jobb. Det är regeringens mål med den så kallade Nationella träbyggnadsstrategin. Industrigruppen Bygg i trä, i norra Västerbotten, tror starkt på konceptet.

Bygg i Trä i Sverige AB består av tre företag: Martinsons Trä i Bygdsiljum, Lindbäcks Bygg i Piteå och White Arkitekter. De är huvudentreprenörer för trähus-projektet Älvsbacka Strand i Skellefteå.

Lennart Almström är styrelseordförande för Bygg i Trä. Han tror de tre företagens sammalagda kunskap inom industriell träbyggnadsteknik gör dem unika i branschen.