Södertälje

Nytt bostadsområde byggs som sjöstad

Ett nytt bostadsområde byggs nu i Södertälje. På ett gärde mellan Fornhöjden och Glasbergasjön  ska det på sikt bli totalt cirka 500 bostäder.

Förarbetet är i full gång. Ledningsschakt för fjärrvärme, vatten och avlopp håller på att schaktas.

Sent i vår eller i början av hösten ska husen byggas och inflyttning av de första bostäderna blir i början av 2009.

Och det blir både villor, radhus och kanske även lägenheter, säger Bengt Bengtsson som är vd för bolaget som äger marken.

Han berättar också att det finns mark avsatt för förskola och skola.