Nacka

Strid om Skuruparkens framtid

Bostäder eller naturreservat? En strid pågår om Skuruparken, söder om Skurubron. Markägaren vill bygga bostäder i en del av den, och sedan skänka resten av marken till kommunen. Men Nacka kommun vill förvandla hela parken till ett naturreservat.

– Det är en liten oas för dem som bor precis här omkring, säger Lars Näsman, som besöker parken.

– Men jag tycker inte att det gör något om man bygger här i kanten mot den befintliga bebyggelsen. 

Lars Näsman rullar ett barnbarn i en barnvagn i Skuruparken, ett rätt centralt skogsområde i Nacka, just söder om Skurubron, en park som det finns olika planer för.

200 bostäder
Kommunen vill ha ett naturreservat. Kolonister som funnits i parken, många sedan 50-talet, vill ha kvar sina kolonilotter, och fastighetsbolaget JM vill bygga nära 200 bostäder i den västra delen. 

– Om vi får göra det vi vill, det vill säga bygga de här bostäderna i kanten, så  kommer vi att överlåta marken till kommunen, säger Patrik Andersson, regionchef på JM som under flera år velat bygga bostäder i västra delen.

Han ser inget behov av fler naturreservat i kommunen.

– Nacka har ju väldiga områden, hela Nackareservatet på andra sidan här, det är ju gigantiskt, så för Nackaborna finns det ju stora områden redan idag. 

Kan drivas igenom
Men ett naturreservat borde kunna bli aktuellt trots att markägaren inte är intresserad, det säger Erik Langby, Nackas moderata kommunalråd.

– Det bör vara hela området som är ett natur- och kulturområde.

Vad har ni för möjligheter att driva igenom ett naturreservat på JM:s mark? 

– Vi har gjort bedömningen att vi kan få igenom ett förordnande på hela biten. Vi måste ju agera anständigt också mot en markägare, absolut, men vi måste få representera allmänintresset, som vi bedömer är större för att det här ska vara ett sammanhållet natur- och kulturområde, säger Erik Langby.

Anders Diamant
anders.diamant@sr.se