Färre campinggäster i Skellefteå

Färre campinggäster kom till Skellefteå i somras jämfört med året innan, eftersom norska gäster semestrade på hemmaplan. Att gratis uppställningsplatser för husbilar och husvagnar längs älven i centrala Skellefteå skulle locka turister tror inte fritidsnämnden och säger nej till en motion.

23.000 färre gästnätter 2006 jämför med sommaren 2007 beror framförallt på att de norska gästerna valde att semestra på hemmaplan.

Fritidskontorets chef Leif Gustavsson, säger att 200.000 gästnätter är ett bra resultat med tanke på det dåliga vädret i somras.

Någon gratis uppställningsplats för husbilar och husvagnar längs älven i centrala Skellefteå blir det inte om fritidsnämnden får bestämma.

Centerpartisten Eva Enqvists tror att gratisplatserna skulle locka turister till Skellefteås handels- och näringsställen.

Men fritidsnämnden anser att förslaget skulle innebära ökade renhållningskostnader för kommunen, och tycker att behovet av natursköna uppställningsplatser tillgodoses av Vägverkets rastplatser. Och nämnden säger nej till Enqvist motion.