Många vill ha tillbaka boendeprojekt

Flera hundra personer i ett bostadsområde i Karlshamn kräver att boendeprojektet som funnits där tas tillbaka.

I slutet av förra året tog det kommunala bolaget Karlshamnsbostäder bort projektet och projektledaren som de boende upplevt som mycket bra.

Bland annat har flera aktiviteter tagits bort och fritidslokalen har stängts.

Enligt Blekinge Läns Tidning upplever de boende att det redan blivit stökigare i området igen.