Vildsvin är en fara på vägarna

Trafikolyckor med vildsvin inblandande har blivit allt vanligare i Halland.

Förra året rapporterades 75 olyckor vilket ska jämföras med  46 olyckor som inträffade 2006. Nästan varannan kollision mellan ett fordon och ett vildsvin inträffade i Halmstads kommun.

En förklaring till att det sker fler olyckor kan vara att markägare lockar till sig och utfodrar grisar i närheten av större vägar.

- Utfodringsplatserna måste väljas med omsorg för att förhindra trafikolyckor, säger Benny Nilsson som är jaktvårdskonsulent till Hallandsposten.