Vingåker

Bråk om rektorstjänst i Vingåker

I höstas tillsattes en ny rektor på landstingsägda Dammsdalskolan i Vingåker. Men en person som konkurrerade om tjänsten hävdar att beslutet bryter mot kommunallagen och har vänt sig till länsrätten för att få tillsättningen upphävd.

Dammsdalskolan är en skola för barn och ungdomar med autism eller Aspergers syndrom. I höstas tillsatte man en ny rektor men nu har alltså den tillsättningen överklagats till länsrätten. Personen som klagar har en högt uppsatt position inom Vingåkers kommun, men vi har tyvärr inte kunnat nå den klagande för en kommentar. Personen företräds i alla fall av en förbundsjurist på Lärarförbundet och juristen skriver att en den anställde rektorn inte har den kompetens som en rektor inom offentlig verksamhet ska ha enligt andra kapitlet i skollagen. Det handlar om att man genom utbildning och erfarenhet ska ha förvärvat pedagogisk insikt. Och det är det som rektorn saknar, skriver det juridiska ombudet i ett yttrande till länsrätten.

Verksamhetschefen på Dammsdalskolan, Marie Kvarnsell, anser däremot att den tillsatte rektorn har dom rätta kvalifikationerna. Och hon har även kollat med Skolverket som inte har något att erinra.

I ett förslag till yttrande som landstingsstyrelsen förväntas anta i februari hänvisas till att rektorn har såväl omfattande arbetslivserfarenhet som lång erfarenhet från praktisk undervisning.

Det är inte klart när länsrätten ska ta beslut i ärendet men rätten vill ha in landstingets yttrande före den 25 februari.

Urban Hedqvist
urban.hedqvist@sr.se