Dålig advokat betyder avvisning

Rättssäkerheten för asylsökande har försämrats sedan utlänningsnämnden las ner för två år sedan.

Det är flera personer med lång erfarenhet av asylärenden, som menar att bristande kunskap och engagemang hos de asylsökandes advokater kan innebära att flyktingar som har faktiska asylskäl ändå får avslag.

- Rollen har förändrats för advokaterna och det finns brister, säger Anders Sundquist, kanslichef på Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar.

Sedan utlänningsnämnden las ner för två år sedan och ersattes av migrationsdomstolar har de asylsökandes advokater, de så kallade offentliga biträdena, fått en mycket viktigare roll. Till skillnad från utlänningsnämnden så har migrationsdomstolarna nämligen inte någon egen kunskap om situationen i de asylsökandes hemländer. När ett asylärende behandlas i någon av de tre migrationsdomstolarna i Sverige innebär det att den asylsökande är ytterst beroende av vilken information som den asylsökandes advokat har lyckats få fram om situationen i hemlandet.

Lena Sanver i Trädet utanför Ulricehamn arbetar för flyktingorganistationen Länderkommittén för f.d. Jugoslavien. Hon har i sitt arbete sett många exempel på brister i de offentliga biträdenas arbete.

Joel Wendle
joel.wendle@sr.se