LÄNET

Nazistiska aktiviteter har granskats

Vid 13 tillfällen förra året genomfördes nazistiska aktiviteter i Örebro län.

Det är tidningen Expo som granskat de tre största nazistiska grupperna i Sverige och granskningen visar att de sammanlagt gjorde över 1100 aktiviteter runt om i Sverige 2007.

Vid mer än hälften av tillfällena rörde det sig om propagandaspridning. Örebro var en de län med minst antal nazistiska aktiviteter. I exempelvis Värmland genomfördes 61 nazistiska aktiviteter 2007.