Intresse för flygtrafik till och från Gunnarn

Nu arbetas det intensivt för att ordna ersättningstrafik till Storumans flygplats i Gunnarn. Flygplatschefen Mikael Fredriksson säger att man bland annat från norskt håll har hört av sig angånde en lösning av fiskfrakt.

Även chartertrafik året runt med Lufthansa har kommit på tal och från kinesiskt håll finns intresse att resa till Storuman. Mikael Fredriksson bekräftar att det finns intresse från ett flertal håll, men han påpekar att det är en annan sak att faktiskt få till en flyglinje till hösten. Fredriksson hoppas att flygplatsen ska få behålla stödet till själva driften för att sen kunna se om idéerna går att förverkliga.