Forsmark

Internationell granskning inledd

Under måndagen anlände atomenergiorganet IAEA:s experter till Forsmark för en ordentlig granskning av kärnkraftverket. Det är ett resultat av diskussionerna efter den skandalartade sommaren och hösten 2006 när flera brister i säkerheten upptäcktes.

Efter det tillsattes Jan Edberg som vd i Forsmark, och han ser nu fram emot den internationella granskningen:

- Det jag hoppas på att är att vi ska få ett kvitto på att det handlingsprogram som vi arbetat med sedan incidenten 2006 har gett effekt. Till det kommer att det här granskningsteamet med väldigt erfarna experter från hela världen kommer att göra en hel del observationer så vi får tips på hur vi kan arbeta vidare för att bli ännu bättre, säger Jan Edberg.

Bland diskussionerna som varit sedan 2006 så är det kanske bristande säkerhetskultur som man hajat till inför.

- Man kan väl säga att det var väl det intrycket som gavs efter händelserna. Men det som det handlar om är egentligen att man måste ha fokus på kvalité i allt man gör i en sån här verksamhet. Man får inte slappna av i det, för då glider man tillbaka.

Bengt Götegård
bengt.götegard@sr.se