Karlskoga

200 jobb kan vara i fara

I Karlskoga är framtiden osäker för företaget Recip med drygt 200 anställda. Företaget tillverkar salvor till läkemedelsföretaget AstraZeneca men har sedan flera år haft problem med leveranserna.

Om leveransproblemen inte blir lösta så kommer Astra att leta efter andra leverantörer.
Staffan Ternby som är informationschef på Astra säger att de båda företagen ska göra sitt yttersta för att lösa leveransproblemen och att de sett en påtaglig förbättring de senaste månaderna.