Måndag 18 februari

12.10: Uteslutningen av pastor Åke Green ur nykterhets- organisationen IOGT-NTO har rört upp känslorna. 1 200 medlemmar har hoppat av. Men enligt stadgarna var det rätt att utesluta, menar Rose-Marie Frebran som är ledamot i förbundsstyrelsen.

12.30: Hör Mats Rupa, polis från Örebro, som jobbar i Kosovo med att rekrytera hundförare. Han kom till Pristina samma dag som Kosovo blev självständigt.

12.50: Regeringen vill skärpa kraven på Svenska för invandrare. Bland annat med begränsad studietid och med nationella slutprov.